Polityka RODO

1. Spółka Madera Art Magdalena Repetowicz, Iwona Polak Spółka Jawna ul. Wierzbowa 6, 80-180 Kowale, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z przesłanym zapytaniem, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostepnieniu podmiotom trzecim takim jak nasi podwykonawcy, współpracownicy, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, a także podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi na zadane zapytanie.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. 1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana treści danych osobowych;
  2. 2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. 3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania);
  4. 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. 5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6. 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  7. 7) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  8. 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Madera Art Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.